Wie ben ik?

Door vele jaren als HR-manager/consultant te hebben gewerkt is Karel een allround specialist. Van individuele begeleiding van zowel ondernemer als medewerker tot aan grootschalige trajecten als overnames, verkopen, reorganisaties waarbij bijvoorbeeld ondernemingsraden en vakorganisaties een rol spelen.

Maar met ervaring alleen kom je er niet. Een gedegen kennis en de bijbehorende vaardigheden zijn hierbij onontbeerlijk. Dus is hij goed opgeleid. Arbeidsrecht, HR-instrumenten, sociaal verzekeringsrecht zijn vakgebieden die hij kent. Maar ook de “zachte” kant. Hij heeft verschillende opleidingen en trainingen doorlopen om ook te kunnen doorgronden wat mensen drijft om te handelen zoals zij handelen en wat hen kan doen besluiten dat te veranderen. Vaak is dat wat we zien gebeuren in een onderneming maar het bekende topje van de ijsberg en moeten we proberen ook dat wat onder water gebeurt boven water te krijgen om tot resultaat te komen.

Hij kan de verbindende factor zijn in een succesvolle onderneming!