Duurzame inzetbaarheid medewerkers

PERSONAL & COMPANY RADAR

Duurzaam inzetbare medewerkers, die op een gezonde manier hun pensioen halen. Werkgevers willen  weten wat het werkvermogen is én tot een plan van aanpak komen voor een team, een afdeling of voor het hele bedrijf.

Op basis van de Work Ability Index zijn twee nieuwe instrumenten ontwikkeld om zowel het werkvermogen te meten, inzicht te krijgen in de werk/privé balans én om tot een gedragen plan van aanpak te komen.

WAT IS DE PERSONAL RADAR?

Werkvermogen en werkplezier dragen bij aan de productiviteit van de organisatie. De Personal Radar is een vragenlijst voor werknemers die werkvermogen en welzijn op het werk (werkplezier) meet.

Werkvermogen wordt gemeten met behulp van de wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst Work Ability Index. De Personal Radar bestaat uit vragen die betrekking hebben op de vier verdiepingen van het Huis van Werkvermogen en de werk/privé balans. Door het toevoegen van deze extra vragen aan de Work Ability Index kan op basis van de resultaten het werkvermogen worden vastgesteld én een score per verdieping van het Huis van Werkvermogen. De score per verdieping samen met de score privé/werk is een indicatie voor werkplezier en kan ondersteunen in de dialoog over werkvermogen.

De Personal Radar vragenlijsten worden uitgezet door een onafhankelijk facilitator via een digitaal platform van Blik op Werk. Karel Markx is een onafhankelijk facilitator. De werknemer krijgt de individuele uitslag alleen zelf en kan deze desgewenst meenemen als input voor functioneringsgesprekken of gesprekken met bijvoorbeeld de bedrijfsarts. De werkgever kan aan de hand van de bedrijfsscore – dat wil zeggen op geaggregeerd niveau – zien op welke gebieden verbetering nodig is vanuit het oogpunt van de werknemers.

WAT IS DE COMPANY RADAR?

Weet u als werkgever het werkvermogen en denkt u dat het beter kan? De Company Radar is een aanpak om binnen organisaties het werkvermogen en daarmee de inzetbaarheid van medewerkers te vergroten.

De Company Radar is de opvolging van het Personal Radar onderzoek binnen een organisatie. Een werkgroep met vertegenwoordigers van de organisatie maakt een praktisch plan van aanpak voor het werken aan duurzame inzetbaarheid. Dit interactieve proces wordt begeleid door Karel Markx als onafhankelijke facilitator.

Op basis van dialoog doorloopt de werkgroep de volgende stappen:

Verdiepingen prioriteren op basis van de groepsscores uit het Personal Radar onderzoek naar werkvermogen en werkplezier. Doelen benoemen binnen de verdieping met de hoogste prioriteit en prioriteren van de doelen. Actiepunten benoemen om de doelen te realiseren. Actieplan opstellen.

Het resultaat uit de Company Radar biedt structuur en een tijdpad om gemaakte afspraken na te komen en om resultaten te meten. De leden van de werkgroep verbinden zich samen aan de uitkomst van de Company Radar. De toepassing van de Company Radar levert het meeste op als de deelnemers een doorsnee van de organisatie vormen.

Wil je meer informatie? Bel mij dan op telefoon 0622 – 699 524 of mail aan info@markx-mo.nl.