Sterk Techniekonderwijs

OOC investeert in sterk techniekonderwijs: helpt uw bedrijf mee?

OOC vindt het uiteraard belangrijk om te investeren in duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk techniekonderwijs (STO). Daarom heeft OOC drie regiocoördinatoren Bedrijfsleven & Onderwijs aangesteld.

Als opleidings- en ontwikkelingsfonds van de carrosseriebranche vindt OOC het belangrijk om te investeren in duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk techniekonderwijs (STO). Om het techniekonderwijs te versterken is een goede samenwerking met het bedrijfsleven noodzakelijk. Daarom heeft OOC drie Regiocoördinatoren Bedrijfsleven & Onderwijs (B&O) aangesteld. Zij zorgen in 2020 voor een goede aansluiting tussen techniekscholen en bedrijven

De regiocoördinatoren Bedrijfsleven & Onderwijs zijn:

Regio Noord en Oost: Karel Markx, 0348-437341, k.markx@oocinfo.nl
Regio Zuid: Mabri Fennema, 0348-437312, m.fennema@oocinfo.nl

Voor welke bedrijven staan de OOC-Regiocoördinatoren B&O klaar?
De OOC-Regiocoördinatoren B&O helpen bedrijven met contact maken of verbeteren met regionale (v)mbo’s, die al dan niet binnen STO-regio’s opereren. Het gaat hierbij om bedrijven die tijd en energie willen steken in jonge instroom. Deze bedrijven willen jongeren laten zien hoe mooi de techniek is en willen met jonge instroom gaan werken.

Waarmee helpen de OOC-Regiocoördinatoren deze bedrijven?
Hiervoor zijn allerlei instrumenten inzetbaar: verzorgen van gastlessen, aanwezig zijn op informatiebijeenkomsten op (v)mbo’s, organiseren van bedrijfsbezoeken, organiseren van een snuffelstage op het bedrijf, de nieuwste technieken laten zien aan vakdocenten, etc. De OOC-Regiocoördinatoren B&O organiseren dus dingen voor en met de bedrijven, mits de bedrijven dit verder zelf willen oppakken.

Helpt uw bedrijf mee?
Wil uw bedrijf samenwerken met (v)mbo’s, om zo meer jongeren met de carrosseriebranche kennis te laten maken? En kunt u daarbij hulp gebruiken?
Dan bent u van harte uitgenodigd om zich te melden bij